Kujawsko-Pomorskie

To władza ma się bać narodu, a nie naród władzy !

Get Adobe Flash player

WYBORY samorzadowe 2018Możesz kontrolować wybory: 

jako Członek Obwodowej Komisji Wyborczej, 

jako Mąż Zaufania, 

jako Obserwator Społeczny.


Wesprzyj Ruch Kontroli Wyborów w Kujawsko - Pomorskim

Ruch Kontroli Wyborów ma charakter całkowicie społeczny, 

NIE jest wspierany przez władze lokalne, państwowe, ani organizacje międzynarodowe. 

Tak naprawdę, Koordynatorzy RKW w całej Polsce z "własnej prywatnej kieszeni" 

finansują działania RKW na swoim terenie, 

a nie są wcale ludźmi majętnymi, czynią to kosztem pracy zawodowej i rodziny, 

z własnego przekonania i poczucia patriotyzmu.

Jeśli chcesz nam pomóc, poniżej jest link do druku wpłaty darowizny 

na wsparcie Ruchu Kontroli Wyborów, 

dzięki której będziemy mogli efektywniej skontrolować wybory.

Darowiznę będziesz mógł odliczyć od dochodu przy rozliczeniu rocznym do Urzędu Skarbowego. 

Pobierz dowód wpłaty na RKW


Jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztuje kontrola wyborów i na co spożytkujemy Twoją darowiznę

 Więcej 


Kontroluj wybory z Ruchem Kontroli Wyborów . . .


. . . jako Członek Obwodowej Komisji Wyborczej 

Pierwszy nabór na Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Toruniu w dniach: 

od czwartku 20.09.18 r. godz. 12.00 do piątku 21.09.18 r. godz. 13.00 

(nabór zakończony, 99 zgloszeń).

Drugi nabór na Członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Toruniu w dniach:

od wtorku 25.09.18 r. godz. 12.00 do środy 26.09.18 r. godz. 14.00

(nabór zakończony, 67 zgloszeń).


Jak zostać Członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

i kontrolować wybory w Toruniu:


1. Pobierz, wypełnij (tylko jedną z trzech części jednego formularza) 

i podpisz formularz zgłoszenia kandydatów na Członków OKW 

a) zmiana dzienna, przeprowadzenie głosowania (7.00 - 21.00):

Formularz zgłoszenia kandydatów na Członków OKW - zmiana dzienna

b) zmiana nocna, liczenie głosów (21.00 do sporządzenia protokołu):

Formularz zgłoszenia kandydatów na Członków OKW - zmiana nocna


2. Pobierz, wypełnij i podpisz deklarację współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów

Deklaracja współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów


3. Dostarcz w/w formularz i deklarację Koordynatorowi RKW

osobiście: Tomasz Kowalski, tel. 519 60 44 88 

korespondencyjnie: Tomasz Kowalski, UP Toruń 1, skr. poczt. 21, 87-100 Toruń


4. Sprawdź na liście OKW sporządzonej przez Urząd Miasta Torunia,

czy zakwalifikowano Cię jako Członka Obwodowej Komisji Wyborczej i do której OKW Cię przydzielono.

Lista składów osobowych OKW w Toruniu

Powinienieś też otrzymać sms lub telefon z Urzędu Miasta Torunia z informacją o szkoleniu.


5. Pobierz i zapoznaj się z wytycznymi pracy Członka OKW

przygotowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą:

Wytyczne PKW dla Komisji "dziennych" (OKW ds. przeprowadzenia wyborów)

Wytyczne PKW dla Komisji "nocnych" (OKW ds. ustalenia wyników wyborów)

oraz pobierz i zapoznaj się z nowym Kodeksem Wyborczym (z dnia 20.07.2018)

Kodeks Wyborczy 2018  


6. Obowiązkowo weź udział w szkoleniu dla Członków OKW

organizowanym przez Urząd Miasta Torunia. 


7. Pilnie obserwuj proces wyborczy (zmiana dzienna)

i proces liczenia głosów po zamknięciu lokalu wyborczego (zmiana nocna),

w razie zauważenia nieprawidłowości inweniuj u Przewodniczącego OKW

oraz zawiadom Ruch Kontroli Wyborów (na podane poniżej Numery Alarmowe).

 

8. Po sporządzeniu protokołu wyborczego (zmiana nocna),  

poproś Przewodniczącego OKW o kopię protokołu 

i skontaktuj się z Koordynatorem RKW celem przekazania mu kopii protokołu 

 (poniżej jest opisany tryb przekazania protokołu). 


9. Dieta za pracę Członka Obwodowej Komisji Wyborczej wynosi 300 zł (kwota netto, nie ma podatku)

i jest wypalacana przez Urząd Miasta Torunia zaraz po wyborach.


Kandydatów na Członków OKW w Toruniu mogliśmy zgłaszać dzięki 

uprzejmości i zaufaniu 

Ruchu Narodowego RP

który przekazał nam pełnomocnictwo, za co serdecznie dziękujemy.       


Kontroluj wybory z Ruchem Kontroli Wyborów . . .


. . . jako Obserwator Społeczny


1. Pobierz, wypełnij i podpisz deklarację współpracy 

z Ruchem Kontroli Wyborów

Deklaracja współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów


2. Pobierz wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczący 

uprawnień Obserwatora Społecznego / Męża Zaufania

i zapoznaj się z nim. 

Wyciąg z Kodeksu Wyborczego


3. Pobierz wytyczne dla komisji "dziennych"  

i wytyczne dla Komisji "nocnych"

oraz Kodeks Wyborczy 

i zapoznaj się z nimi. 

Wytyczne PKW dla Komisji "dziennych"

Wytyczne PKW dla Komisji "nocnych"

Kodeks Wyborczy 2018  


4. Możesz pobrać identyfikator 

dla Obserwatora Społecznego

(z ramienia Ruchu Kontroli Wyborów 

lub Fundacji Towarzystwo Przyjaciół)

i go wydrukować.

Identyfikator dla Obserwatora Społecznego z RKW

Identyfikator dla Obserwatora Społecznego z Fundacji 

 

5. Skontaktuj się z Koordynatorem RKW, 

przekaż mu deklarację współpracy z RKW,

ustal z nim, którą Komisję Wyborczą będziesz kontrolować,

wypełnij i pobierz 

zaświadczenie dla Obserwatora Społecznego

podpisane przez Prezesa Zarządu organizacji

(Ruch Kontroli Wyborów / Fundacja Towarzystwo Przyjaciół)

oraz pobierz od niego identyfikator.


Koordynatorzy RKW

Toruń

Tomasz Kowalski, tel. 519 60 44 88 

UP Toruń 1, skr. poczt. 21, 87-100 Toruń

Pełnomocnictwo TK z ramienia RKW

Bydgoszcz

Paweł Milla, tel. 784 093 093  


6. Pobierz Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

i zapoznaj się ze składem osobowym OKW,

do której będziesz skierowany.

Lista składów osobowych OKW w Toruniu


7. Pobierz informacje zawarte w poniższym 

"Niezbędniku Patrioty ..." i zapoznaj się z nimi.


8. W dniu Wyborów przyjdź do ustalonej Komsji Wyborczej,

okaż swoje zaświadczenie Przewodniczącemu Komisji 

(zaświadczenie musi być podpisane 

przez Prezesa Zarządu organizacji 

(Ruch Kontroli Wyborów / Fundacja Towarzystwo Przyjaciół).


9. Pilnie obserwuj proces wyborczy 

i proces liczenia głosów po zamknięciu lokalu wyborczego,

w razie zauważenia nieprawidłowości 

inweniuj u Przewodniczącego OKW

oraz zawiadom Ruch Kontroli Wyborów

(na podane poniżej Numery Alarmowe).


10. Po sporządzeniu protokołu wyborczego,

poproś Przewodniczącego OKW o kopię protokołu

i skontaktuj się z Koordynatorem RKW

celem przekazania mu kopii protokołu

(poniżej jest opisany tryb przekazania protokołu).   

    

. . . jako Mąż zaufania


1. Pobierz, wypełnij i podpisz deklarację współpracy  

z Ruchem Kontroli Wyborów  

Deklaracja współpracy z Ruchem Kontroli Wyborów


2. Pobierz i wypełnij zaświadczenie 

dla Męża Zaufania (nie wypełniaj nr OKW).

Zaświadczenie dla Męża Zaufania


3. Pobierz wyciąg z Kodeksu Wyborczego dotyczący

uprawnień Obserwatora Społecznego / Męża Zaufania

i zapoznaj się z nim.

Wyciąg z Kodeksu Wyborczego


4. Pobierz wytyczne dla komisji "dziennych"  

i wytyczne dla Komisji "nocnych"

oraz Kodeks Wyborczy 

i zapoznaj się z nimi.

Wytyczne PKW dla Komisji "dziennych"

Wytyczne PKW dla Komisji "nocnych"

Kodeks Wyborczy 2018


5. Możesz pobrać identyfikator

dla Męża Zaufania

(z ramienia Ruchu Narodowego)

i go wydrukować.

Identyfikator dla Męża Zaufania z Ruchu Narodowego


6. Skontaktuj się z Koordynatorem RKW, ustal z nim,

którą Komisję Wyborczą będziesz kontrolować,

przekaż mu deklarację współpracy z RKW,

Koordynator RKW musi Ci podpisać zaświadczenie

oraz przekazać kopię swojego pełnomocnictwa:


Koordynatorzy RKW

Toruń

Tomasz Kowalski, tel. 519 60 44 88

UP Toruń 1, skr. poczt. 21, 87-100 Toruń

Pelnomocnictwo TK z ramienia RN


7. Pobierz Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

i zapoznaj się ze składem osobowym OKW,

do której będziesz skierowany.

Lista składów osobowych OKW w Toruniu


8. Pobierz informacje zawarte w poniższym 

"Niezbędniku Patrioty ..." i zapoznaj się z nimi.


9. W dniu Wyborów przyjdź do ustalonej Komsji Wyborczej,

okaż swoje zaświadczenie Przewodniczącemu Komisji

(zaświadczenie musi być podpisane przez Koordynatora,

a do niego musi być podpięta kopia pełnomocnictwa

Koordynatora RKW z ramienia RN).


10. Pilnie obserwuj proces wyborczy

i proces liczenia głosów po zamknięciu lokalu wyborczego,

w razie zauważenia nieprawidłowości

inweniuj u Przewodniczącego OKW

oraz zawiadom Ruch Kontroli Wyborów

(na podane poniżej Numery Alarmowe).


11. Po sporządzeniu protokołu wyborczego,

poproś Przewodniczącego OKW o kopię protokołu

i skontaktuj się z Koordynatorem RKW

celem przekazania mu kopii protokołu

(poniżej jest opisany tryb przekazania protokołu).


Mężów zaufania w Toruniu 

możemy zgłaszać dzięki uprzejmości i zaufaniu

Ruchu Narodowego RP

który przekazał nam pełnomocnictwo, 

za co serdecznie dziękujemy.


Niezbędnik Patrioty kontrolującego Wybory Samorządowe 2018 

Tutaj w ciągu najbliższych dni pojawią się informacje.


Numery Alarmowe na Wybory Samorządowe 2018

Tutaj do dnia 20.10.2018 r. pojawią się informacje.


Jak przekazać protokół wyborczy po Wyborach Samorządowych 2018

Tutaj do dnia 20.10.2018 r. pojawią się informacje.